Werk je binnen een gemeente, stad of regio voor cultuur?
TERECHT verbindt jouw vaak gestelde vragen met de juiste info, inspiratie of ondersteuning.
Download ook de aanklikbare POSTER
'Wie is wie in de culturele bovenbouw?'.

Cultuurplekken

  • Logo Kunstenpunt

   Het traject ‘Pilootprojecten Kunst in Opdracht’ onderzoekt wat kunst in de publieke ruimte kan betekenen in de 21e eeuw.

   Lees meer
  • Logo Platform Kunst in Opdracht

   Opdrachtgevers en beleidsmakers kunnen bij het platform Kunst in Opdracht terecht voor advies over het regelgevend kader en specifieke informatie.

   Vraag advies
  • Logo cult!

   Cult! geeft acht doordenkers over de toekomst van cultuurhuizen.

   Denk verder
  • Logo cult!

   Download het memorandum van cult! over de toekomst van cultuurhuizen.

   Vind inspiratie
  • Logo OP/TIL

   Haal inspiratie uit het traject van de intergemeentelijke samenwerkingsverband (IGS) Stuifzand over de community librarian.

   Vind inspiratie
  • Logo VVBAD

   Marjoleine Delva onderzoekt het potentieel van leescafés in het tijdschrijft van VVBAD.

   Lees meer
  • Logo VVBAD

   VVBAD organiseerde een inspiratiedag over de bibliotheek als derde plek.

   Verdiep je
  • Logo MaakBib

   MaakBib helpt bibliotheken en jeugdwerkingen een maakplaats of fablab uit te bouwen en te runnen.

   vraag advies
  • Logo Kunstenpunt

   Kunstenpunt verzamelde 13 cases waar profit, non-profit, privaat en publiek samenwerken rond ruimte.

   Lees meer
  • Logo Agentschap Onroerend Erfgoed

   Agentschap ontroerend erfgoed werkte een leidraad uit over herbestemming kerken.

   Download de leidraad
  • Logo Avansa

   Avansa regio Gent werkte een toolbox uit rond de herbestemming van kerken.

   Raadpleeg de toolbox
  • Logo VVSG

   Op het Platform Herbestemming Parochiekerken (VVSG en Parcum) vind je info over je praktijkvoorbeelden, haalbaarheidsstudies en info over de begeleiding die het platform biedt.

   Vraag advies
  • Logo Vlaamse overheid

   Op Vlaanderen.be vind je info over het nieuw subsidiereglement investeringssubsidies voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur.

   Zoek subsidies
  • Logo Kunstenpunt

   Verdiep je in gedeeld gebruik van culturele infrastructuur met de handleiding van Kunstenpunt.

   Lees meer
  • Logo De Ambrassade

   De Ambrassade deelt een handleiding Ruimte delen.

   Verdiep je
  • Logo Kenniscentrum Vlaamse steden

   Op de website van het Kenniscentrum Vlaamse Steden vind je inspiratie en tips rond tijdelijk ruimtegebruik.

   Zoek inspiratie
  • Logo Toegankelijk Vlaanderen

   Op Toegankelijk Vlaanderen vind je een databank met informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

   Verdiep je
  • Logo Pulse Transitienetwerk

   Bij Cultuurzaam (Pulse) vind je een checklist om aan energiezuinige cultuurinfrastructuur te werken.

   Vind een oplossing
  • Logo cult!

   Op het kennisplatform Circulaira voor circulaire bouweconomie, kan je de gids 'Starten met circulair' downloaden, een gids voor de vrijetijds- cultuur- en sportsector.

   Download de gids
  • Logo OP/TIL

   Op de website van OP/TIL verken je de pistes om bovenlokaal samen te werken rond cultuurinfrastructuur.

   Download de tekst
  • Logo Vlaamse overheid

   Endeavour maakte (in opdracht van Vlaams Stedenbeleid en Stad Gent) een publicatie over het ontwerpen van gedeelde en multifunctionele stadsgebouwen voor de toekomst. 

   Download de publicatie

Op welke vraag vind je niet meteen een antwoord?

Mail OP/TIL jouw extra vraag